Value engineering dla projektów deweloperskich

W oparciu o projekty koncepcyjne tworzymy value engineering, czyli analizy działań w zakresie realizacji projektu, której celem jest optymalizacja kosztów realizacji inwestycji przy jednoczesnym zachowaniu parametrów użytkowych, estetycznych czy funkcjonalnych zakładanych w początkowej fazie planowania inwestycji. Pozwala to na bardziej efektywne wykorzystanie zasobów i możliwości inwestycji z korzyścią dla inwestora, bez umniejszania wartości dla końcowego odbiorcy (najemcy / właściciela). Dzięki bezstronności w relacjach projektant / inwestor / dostawca / wykonawca przedstawimy realne możliwości optymalizacji kosztów i korzyści wynikających z rożnych wariantów realizacji inwestycji.

Cena za wykonanie opracowania do ustalenia na podstawie dostępnych materiałów / projektów i ilości wariantów do przeanalizowania.