Przygotowanie inwestycji do realizacji

 • Projektowanie koncepcyjne, budowlane, wykonawcze i wielobranżowe
 • Koordynacja prac projektowych, uzgodnień administracyjnych i pozwoleń
 • Wycena inwestycji budowlanej
 • Przygotowanie i prowadzenie procedury przetargowej

Obsługa realizacji inwestycji

 • kierowanie robotami budowlanymi (budynki mieszkalne jednorodzinne i wielorodzinne, budynki magazynowe, biurowe, handlowe, hale przemysłowe, itd.)
 • pełnienie funkcji koordynatora budowy
 • pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego
 • kompletowanie dokumentacji powykonawczej i odbiorowej obiektu
 • koordynacja prac wykończeniowych najemców w obiektach handlowych i biurowych

Doradztwo energetyczne

 • świadectwa charakterystyki energetycznej z propozycją obniżenia kosztów eksploatacji obiektu związanych z ogrzewaniem i przygotowaniem c.w.u
 • audyty energetyczne i remontowe obiektów, szczególnie budynków wielorodzinnych w celu uzyskania premii termomodernizacyjnej lub remontowej
 • kalkulacja kosztów budowy domów pasywnych i energooszczędnych z możliwością dopłaty do kredytu z programu NFOŚiGW
 • pomoc w załatwieniu formalności związanych z dopłatą do kredytów na budowę domu pasywnego lub energooszczędnego
 • badania termowizyjne z opisem stanu technicznego obiektu

Przeglądy okresowe obiektów zgodnie z art. 62 Prawa budowlanego.

Odbiory mieszkań, domów i lokali od developerów.

Kontakt:


Doradztwo Budowlane i Energetyczne
tel. +48 503 696 499
e-mail: biuro@dbie.pl

ul. Mickiewicza 10, 30-340 Stary Sącz