Tabele Cen Jednostkowych do celów przetargowych: tabele TCJ i TES

Tworzymy TCJ oraz TES wraz z przedmiarami robót wszystkich branż do celów przetargowych oraz oszacowania kosztów inwestycji samodzielnie przez inwestora lub projektanta.

Specjalizujemy się w budownictwie kubaturowym:

  • projektach deweloperskich (budownictwo wielorodzinne i jednorodzinne, mieszkania na wynajem, domy studenckie),
  • komercyjnych (biurowce, galerie)
  • przemysłowych (hale magazynowe, produkcyjne)
  • robotach remontowych, przebudowach

Współpracujemy z biurami projektowymi, deweloperami, inwestorami, generalnymi wykonawcami inwestycji.

Korzyści płynące ze zlecenia opracowania TES / TCJ wraz z przedmiarami przed uruchomieniem postępowania przetargowego:

  • możliwość opracowania precyzyjnego budżetu bez dużego zaangażowania własnego personelu,
  • sprawne przeprowadzenie procedury przetargowej,
  • łatwa i szybka weryfikacja nadesłanych ofert dzięki jednolitej tabeli TCJ,
  • możliwość szybkiego przeanalizowania różnych wariantów wykonania robót / rozwiązań materiałowych w celu optymalizacji kosztów.