PRZYGOTOWANIE INWESTYCJI

 • Projekty koncepcyjne, budowlane, wykonawcze;
 • Projekty wielobranżowe;
 • Aranżacje wnętrz;
 • Koordynacja prac projektowych i uzgodnień administracyjnych;
 • Inwentaryzacje budowlane;
 • Ekspertyzy techniczne budowlane;
 • Uzgodnienia i decyzje administracyjne;
 • Opracowanie i prowadzenie procedury przetargowej w zamówieniach publicznych i prywatnych;
 • Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót – STWiOR;
 • Specyfikacje istotnych warunków zamówienia – SIWZ;
 • Kosztorysy inwestorskie – szacowanie wartości kosztorysowej inwestycji budowlanej;
 • Kosztorysy ofertowe wielobranżowe;
 • Przedmiary robót;
 • Analiza możliwości obniżenia kosztów inwestycji, przedstawienie alternatywnych rozwiązań dla projektu budowlanego i wykonawczego;
 • Pomoc w wyborze wykonawców;
 • Umowy o roboty budowlane dla GW i podwykonawców;
 • Harmonogramy i budżety inwestycji;
 • Kalkulacje kosztów budowy domów pasywnych i energooszczędnych z możliwością dopłaty do kredytu z programu NFOŚiGW;
 • Audyty energetyczne i remontowe (premia termomodernizacyjna i remontowa);
 • Świadectwa charakterystyki energetycznej.

Kontakt:


Doradztwo Budowlane i Energetyczne
tel. +48 503 696 499
e-mail: biuro@dbie.pl

ul. Mickiewicza 10, 30-340 Stary Sącz