DBiE to firma działająca na terenie województwa małopolskiego i śląskiego wykonująca usługi z zakresu projektowania, przygotowania i obsługi realizacji inwestycji budowlanych. Ponadto oferujemy usługi z zakresu doradztwa energetycznego w tym pomoc w uzyskaniu premii termomodernizacyjnej i remontowej. Szeroki wachlarz oferowanych usług przyczyni się do sprawnego i szybkiego przejścia przez cały proces budowlany. Zapraszamy do współpracy klientów indywidualnych, firmy, inwestorów dużych i małych przedsięwzięć budowlanych, jak również podmioty sektora publicznego.

Oferta dla klientów indywidualnych

 • pełnienie funkcji Kierownika Budowy budowy, rozbudowy, nadbudowy, remontu domu;
 • załatwienie formalności administracyjno – prawnych;
 • przygotowanie kosztorysu inwestorskiego do banku lub dla potrzeb rozliczenia z wykonawcą;
 • pomoc w wyborze wykonawców;
 • doradztwo energetyczne;
 • sporządzenie świadectw charakterystyki energetycznej;
 • odbiory mieszkań, domów, lokali od developerów.

Firmy i inwestorzy budowlani

 • Wykonywanie kosztorysów ofertowych, inwestorskich, przedmiarów robót;
 • Kompleksowe przygotowanie oferty przetargowej w zamówieniach publicznych i indywidualnych;
 • Pomoc w wyborze wykonawców i podwykonawców na poszczególne zakresy robót;
 • Pełnienie funkcji Kierownika budowy, Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz koordynatora budowy.
 • Przeglądy techniczne obiektów budowlanych roczne i pięcioletnie

Jednostki sektora finansów publicznych i inne udzielające zamówień na roboty budowlane zgodnie z procedurą Ustawy Prawo zamówień publicznych.

 • Przygotowanie procedury przetargowej na roboty budowlane o wartości poniżej 14.000 euro oraz na zasadach Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawa zamówień publicznych w zamówieniach powyżej 14.000 euro;
 • wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego;
 • SIWZ, STWiOR;
 • umowy o roboty budowlane;
 • zredagowanie ogłoszenia o zamówieniu;
 • pomoc w przejściu przez procedurę przetargową - udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów, dokonywania zmian w ogłoszeniu, specyfikacjach, przedmiarze;
 • rozstrzygnięcie przetargu, sporządzenie protokołu, weryfikacja ofert i wybór wykonawcy.

Kontakt:


Doradztwo Budowlane i Energetyczne
tel. +48 503 696 499
e-mail: biuro@dbie.pl

ul. Mickiewicza 10, 30-340 Stary Sącz