INNE USŁUGI

  • Profesjonalne odbiory mieszkań, domów i lokali od developerów wraz z przygotowaniem protokołu odbioru uwzględniającego wykryte usterki i wady;
  • Przeglądy okresowe stanów technicznych obiektów budowlanych zgodnie z art. 62 Prawa Budowlanego;
  • Przeglądy gwarancyjne pod koniec okresów gwarancji;
  • Inwentaryzacje budowlane;
  • Kalkulacje kosztów budowy domów pasywnych i energooszczędnych z możliwością dopłaty do kredytu z programu NFOŚiGW;
  • Audyty energetyczne i remontowe (premia termomodernizacyjna i remontowa);
  • Świadectwa charakterystyki energetycznej;
  • Badania termowizyjne z opisem stanu technicznego obiektu.

Kontakt:


Doradztwo Budowlane i Energetyczne
tel. +48 503 696 499
e-mail: biuro@dbie.pl

ul. Mickiewicza 10, 30-340 Stary Sącz